Počas fázy plánovania osobnej ochrany sa niekedy klient a plánovač musia zhodnúť aké vozidloupredsnotnia počas presunu z bodu A do bodu B.

Môže to byť z niekoľkých dôvodov, napríklad, ktoré vozidlo je vhodné
pre misiu a skutočnosť, že väčšina firiem na osobnú ochranu používa ako spôsob dopravy
kombináciu SUV a Sedanov.

SUV sú známe tým, že sú najčastejšou voľbou pokiaľ ide výkonnú osobnú ochranu. Ale Sedan sa stále viac stáva obľúbeným výberom medzi klientmi a ochrannými spoločnosťami

Ak berieme do úvahy výber z hľadiska bezpečnosti, v prípade havárie je vozidlo SUV veľké a
ťažké, najmä v porovnaní s „bežnými“ cestnými vozidlami. To znamená, že SUV môžu absorbovať
oveľa väčšie množstvo energie pri havárii ako sedan. Taktiež z hľadiska bezpečnosti je SUV
omnoho vyššie, a preto má vodič oveľa lepši výhľad na cestu pred sebou a na okolitú oblasť, čo
vodičom poskytuje čas na zistenie potenciálnych nebezpečenstiev a zabránenie im. Je tiež
potrebné poznamenať, že existuje rozsiahla mylná predstava, že SUV sú kvôli svojej hmotnosti
nebezpečnejšie a preto existuje zvýšená šanca prevrátenia v prípade nehody. Predpokladá sa, že
to spôsobuje vyššiu úmrtnosť, ale nie je k dispozícii žiadny výskum ani údaje, ktoré by to dokázali.
Pri pohľade na konštrukciu SUV je medzi cestujúcimi a cestou oveľa viac kovu a materiálu. To
znamená, že vodiči SUV majú zvýšenú ochranu pri volante, oveľa vyššiu, ako by ste mali v sedane
alebo v iných typoch menších automobilov. Odhliadnúc od konštrukcie majú obe vozidlá podobné
bezpečnostné prvky, ako sú airbagy, ABS a podobné, čo znamená, že SUV zvyčajne dosahujú
najvyššiu úroveň pri porovnávaní bezpečnosti.

Pri porovnávaní oboch vozidiel v situácii čelnej zrážky dospela štúdia k záveru, že pravdepodobnosť úmrtia v sedane bola 7,6-krát vyššia ako pri cestovaní v SUV. Testy sa vykonali pre vodičov vozidiel. Dokonca aj počas nárazových testov kde
vodič sedanu dosiahol oveľa lepšie hodnotenia v nárazových testov zpredu, boli šance na
smrteľnosť ešte 4,5-krát pravdepodobnejšie ako v prípade SUV.
Výber SUV pre misiu nie je vždy tou najlepšou voľbou. Aj keď už bolo vysvetlené vyššie o faktore
prevrátenia SUV, miera je stále oveľa vyššia ako u sedanov. Pri vyššom ťažisku na SUV sa môžu v
určitých prípadoch prevaliť, čo často vedie k smrteľnej nehode.
Elektronická kontrola stability (ESC) môže znížiť riziko prevrátenia, a odporúča sa pre vozidlá pri
vykonávaní osobnej ochrany.
Je však potrebné poznamenať, že k väčšine nehôd s prevrátením, ktoré viedli k smrteľným
úrazom, mali rôzne faktory prispievajúce k tomu, že cestujúci nemali bezpečnostné pásy, čo
naznačuje, že mnohým z týchto úmrtí sa dalo vyhnúť.
Bez ohľadu na to, aké je ročné obdobie, budete chcieť, aby si vaše vozidlá vždy udržali vynikajúci
výkon. Používanie funkcií, ako je pohon všetkých kolies, Vám môže výrazne pomôcť pri
prechádzaní mimo oblasti ciest a oblastí postihnutých zlým počasím, ako je silný dážď alebo
sneh. Napriek tomu, že niektoré modely Sedan sú vybavené AWD, všetky SUV sú štandardne
vybavené 4WD alebo AWD.

Celkovo sa SUV zdá byť samozrejmou voľbou, najmä pokiaľ ide o faktory, ako je bezpečnosť a
ochrana. Vzhľadom na to však SUV nie sú vhodné pre každú misiu,situáciu alebo prostredie. Na
konci dňa je to plánovač misie a klient, ktorý musí urobiť konečné rozhodnutie na základe svojich
predchádzajúcich skúseností a preferencií. Musia byť splnené všetky požiadavky klientov a
osobné kritériá, pretože ide o službu, za ktorú platia.
Ak klient vyžaduje, aby sa počas misie udržiaval tzv. Low profile (nízky profil), obrovské SUV so
zatemnenými oknami môžu upútať nežiaducu pozornosť a pri nízkoprofilovom scenári nemusia
byť tou najlepšou voľbou v porovnaní so sedanom, ktorý sa hodí do svojho okolia.

Ďalším faktorom, ktorý je potrebné vziať do úvahy, je, že pri výbere SUV sa treba zamyslieť nad
tým, kto bude riadiť vozidlo počas misie. Na efektívne riadenie SUV by sa mal absolvovať výcvik
bezpečnostného šoféra , pretože SUV sa veľmi líšia v porovnaní s „bežnými“ cestnými vozidlami.
Za zmienku tiež stojí, že SUV majú oveľa vyššiu mieru spotreby paliva, a preto je drahšou
možnosťou.

Dalšia otázka, ktorá je položená znovu a znovu, záleží na farbe vozidla?
V priebehu desaťročí, keď agentúry osobnej ochrany, bola čierna vybraná ako štandardná farba
bez iného dôvodu, ako je to, že dáva vozidlám prestížny vzhľad. Použitie tejto farby však nemá
žiadnu prevádzkovú výhodu.
Preto keď je pre misiu potrebný nízky profil, mnohí poskytovatelia bezpečnostných služieb sa
teraz rozhodnú používať vozidlá, najmä SUV v bielej alebo striebornej farbe. To pomáha vozidlám
zapadúť a nie byť ,,tŕňom v oku,, na verejných priestranstvách.
Existuje tiež nepísaná norma, podľa ktorej by každé vozidlo používané v zostave malo mať
rovnakú farbu, značku a farbu. Táto taktika sa používala na zamenenie potenciálnych hrozieb,
pretože útočník by nevedel, v ktorom vozidle sa nachádza klient.