Poskytujeme bezpečnostných pracovníkov a služby na medzinárodnej úrovni. Pracujeme so zlúčením profesionálnych štandardov, skvelým manažmentom a vysoko skúsenými pracovníkmi. Chápeme rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom a potrebu prispôsobiť sa klientovi. Naši zamestnanci sú bývalí členovia vojenských, policajných a špeciálnych síl alebo majú dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany osôb a majetku.

Okrem našich služieb osobnej ochrany má Executive protection&Limousine service aj v ponuke služby súkromného bezpečnostného šoféra.

Dávid Sowiňski

Bezpečnostný konzultant

Konzultant bezpečnosti posudzuje všetky bezpečnostné opatrenia pre klientov alebo firmy. Analyzuje bezpečnostné systémy, študuje potenciálne chyby alebo nedostatky. Dozerá na implementáciu riešení. Pomáha dohliadať na bezpečnostné operácie spoločnosti.

Prečo si vybrať na spoluprácu práve nás ?

Vačšina konkurenčných firiem sa snaží pokryť viacero druhov služieb naraz a v tom my vidíme výhodu oproti nim.  Nerobíme žiadne firemné akcie,festivaly alebo akékoľvek klasické stráženie objektov. Executive protection & Limousine service s.r.o sa špecializuje iba na jeden druh služby a to je  ochrana osôb a služby s ňou spojené (bezpečnostný šofér/konzultácia/rezidenčná ochrana). Naši zamestnanci sa neustále vzdelávajú v oblasti služieb ktoré poskytujeme. 

 Certifikáty a licencie

Máme za sebou skúsenosti so zabezpečením maximálnej ochrany diplomatických osôb, politikov, zahraničných podnikateľov a verejne známych osôb.

Naši bezpečnostní špecialisti sú držiteľmi celosvetovo uznávaných licencií a certifikátov:

SIA, STA, Highfield a AoFA.

    Kontakt

    Telefón

    +421 917 257 273

    E-mail

    info@protection-limousine.com