SUV alebo sedan ?

SUV alebo sedan ?

Počas fázy plánovania osobnej ochrany sa niekedy klient a plánovač musia zhodnúť aké vozidloupredsnotnia počas presunu z bodu A do bodu B. Môže to byť z niekoľkých dôvodov, napríklad, ktoré vozidlo je vhodné pre misiu a skutočnosť, že väčšina firiem na osobnú ochranu...